வணக்கம்,
மும்பை டாட்டா சமூக அறிவியல் கழகத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா குறித்துக் கலந்துரையாடவும் வாய்ப்பிருந்தால் பயிற்சியளிக்கவும் ஒரு குழுவினர் உதவி கேட்டுள்ளனர். ஆர்வமுள்ள விக்கிப் பயனர்கள் யாரேனும் மும்பையில் இருந்தால் அறியத் தரவும்.

--
அன்புடன்,
நீச்சல்காரன்