Persbericht: voorstel voor inperking ‘panoramavrijheid’ is stap terug in de tijd